Page 6 - ראשונים להעז
P. 6
‫תוכן‬

‫צ'ארלס אורד וינגייט ‪ -‬תנ"ך‪ ,‬עמק‪ ,‬תעוזה וחלוציות ‪ -‬עמרי שלמון ‪6‬‬
‫פתח דב ר ‪9‬‬
‫פרק ‪" 1‬אוכלת האש בשדות"‪ :‬המרד הערבי ‪15‬‬
‫פרק ‪" 2‬ציוני עז‪ ,‬כמעט קנאי"‪ :‬הופעתו של אורד וינגייט ‪23‬‬
‫פרק ‪" 3‬המטרה‪ :‬חיסול הטרור בצפון ארץ ישראל"‪ :‬הקמת הפל"מ ‪27‬‬
‫פרק ‪" 4‬אני רוצה להקים צבא עברי"‪ :‬מבנה הפל"מ וארגו נה ‪37‬‬
‫פרק ‪" 5‬הלילה הוא נשק ההתקפה"‪ :‬התפיסה המבצעית של פלגות הלילה המיוחדות ‪49‬‬
‫פרק ‪" 6‬כנופיה ממשלתית הנחושה להשמידם"‪ :‬הפלגות ושיטות פעילות ן ‪55‬‬
‫פרק ‪" 7‬מצב של קורצשלוס"‪ :‬הקרב בכאוכב אל‪-‬הווא ‪67‬‬
‫פרק ‪" 8‬פאשלה מדרגה ראשונה"?‪ :‬הפשיטה על דבוריה ‪73‬‬
‫פרק ‪" 9‬אולי הפעולה הדרמטית מכולן"‪ :‬הפשיטה על ח'רבת ליד‪-‬אל‪-‬עוואדי ן ‪85‬‬
‫פרק ‪" 10‬לאנגלים אין רצון‪ :"...‬הפל"מ לאחר וינגיי ט ‪95‬‬
‫פרק ‪" 11‬הסוד להצלחה במבצעים"‪ :‬הישגי הפל"מ והשפע תה ‪105‬‬
‫ סוף דבר ‪115‬‬
‫ תודות ‪116‬‬
‫ נספח ‪118‬‬
‫מקורות וקיצורים ביבליוגרפיים ‪122‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11