Page 8 - ראשונים להעז
P. 8
‫"בימינו אנשים מדמים בלבם כי אובייקטיביות פירושה נכונות‬
‫להתייחס באותו האופן לשקר ולאמת‪ ,‬לראות את הלבן רע כשחור‬
‫ואת השחור טוב כלבן‪ .‬אני‪ ,‬בניגוד לכך‪ ,‬מאמין כי ללא יושרה‪ ,‬מוטב‬

‫לאדם שלא לגשת לסוגיה כלל"‬
‫אורד צ'רלס וינגייט‪1937 ,‬‬

‫ְּפ ַל ָּגה (‪:)Squad‬‬
‫קבוצה של חיילים שהוצאו מתוך יחידתם ונשלחו‬

‫למקום אחר‪ ,‬למלא שם תפקיד זמני‬
‫לקסיקון למונחים צבאיים‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13