Page 6 - The Third Battalion in_Neat
P. 6
‫‪MORDECAI NAOR‬‬

‫‪Ha'apala‬‬

‫‪“Illegal Immigration” to Eretz Israel‬‬

‫מקורות התמונות‪ :‬מחנה המעפילים בעתלית‪ ,‬המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל‪,‬‬
‫ארכיון תולדות ה"הגנה"‪ .‬אתר הפלי"ם‪ ,‬אוצר תמונות הפלמ"ח‪ ,‬אוסף התצלומים הלאומי ‪-‬‬
‫לשכת העיתונות הממשלתית‪ ,‬יוסף וייס‪ ,‬אֹורי‪ ,‬אוסף משפחת דובקין‪ ,‬הצייר שמואל כץ‪ ,‬אוסף‬

‫שלמה הלל‪ ,‬ארכיון בית ראשונים הרצליה‪ ,‬אוסף מרדכי נאור‬
‫ברקע של ראשי הפרקים ובעמודי הכריכה הפנימית ‪ -‬מעטפת יום ראשון של בול ההעפלה מ‪1997-‬‬

‫מו”ל‪ :‬ספריית יהודה דקל ‪ -‬המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל‬
‫הפקה‪ :‬ניב עמיר‬

‫עיצוב גרפי‪ :‬סטודיו ליידי מק ‪ -‬לאה כהן‪ ,‬אורנה יזכירוביץ'‬
‫דפוס‪ :‬כריכיית מאירי בע”מ‬
‫נדפס בישראל ‪2015‬‬

‫© כל הזכויות שמורות למחבר ולספריית יהודה דקל‪.‬‬
‫אין להעתיק או לתרגם שום קטע מספר זה בשום צורה או אמצעי ולכל מטרה שהיא בלי רשות‬

‫מפורשת בכתב מבעלי הזכויות‬
‫ספריית יהודה דקל ‪ -‬המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל‪ :‬מקווה ישראל מיקוד ‪5891000‬‬

‫טל‪www.idekel.co.il 03-5086602 .‬‬
‫‪ 4‬ביָם‪ ,‬ביבשה וגם באוויר‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11