Page 9 - The Third Battalion in_Neat
P. 9
‫" ַאְך ' ֵליל הֹוָר ָדה' ִמן ַהֵּלב ֹלא ַי ְחֹלף‪"...‬‬ ‫ ‬
‫(חיים חפר)‬ ‫ ‬

‫ההעפלה ‪ -‬מפעל ללא אח ורע‬

‫עמרי שלמון‪ ,‬מנכ"ל מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל‬

‫דומה שאין אח ורע למפעל ההעפלה לארץ ישראל‪ .‬זהו סיפור המגלם בתוכו את אימי‬
‫השואה‪ ,‬כמיהה‪ ,‬רצון למולדת‪ ,‬ציונות‪ ,‬התארגנות למופת מול אימפריות וצבאות‪ ,‬הבנת‬
‫תהליכים והובלת סדר יום‪ .‬לאלה מצטרפות עשרות רבות של סיפורים של מעפילים‬
‫שמכורח הנסיבות הגורליות הועצם סיפורם האישי לכדי מסכת מרתקת‪ .‬גם בחלוף‬
‫עשרות שנים מאז התרחשה ההעפלה לארץ ישראל לא נס ֵל ָחם של הסיפורים הללו‪,‬‬

‫ודומה שיחיו בקרבנו עוד שנים הרבה‪.‬‬
‫ספר זה שערך ד"ר מרדכי נאור ויוצא במסגרת ספריית יהודה דקל ‪ -‬מועצה לשימור‬

‫אתרי מורשת בישראל‪ ,‬הוא לבנה נוספת במורשת ההעפלה‪ ,‬ההולכת ונבנית‪.‬‬
‫ה"עוגן" המרכזי ללימוד ההעפלה‪ ,‬למחקרה‪ ,‬לחינוך ולהנחלה של מורשתה נמצא במחנה‬
‫המעפילים עתלית‪ .‬המחנה‪ ,‬שהוקם על ידי הבריטים‪ ,‬היווה לאחר קום המדינה מעין "מטרד"‬
‫ראוי להריסה‪ .‬היה זה ד"ר צבי צמרת‪ ,‬אז מנהל המכונים לחינוך יהודי‪-‬ציוני (מלי"ץ)‪,‬‬
‫שפעל ראשון כדי למנוע את הרס המקום‪ .‬בהמשך נכנסה לפעולה המועצה לשימור אתרים‪,‬‬

‫והקימה בשטח המחנה מרכז מבקרים ואתר חינוכי להנצחתו של מפעל ההעפלה‪.‬‬
‫למן הקמת האתר שקדנו על פיתוחו והרחבתו‪ .‬בתחילת הדרך עסקנו בעיקר בשימור‬
‫צריפים מקוריים בודדים‪ ,‬ובבניית מערך תוכן וחינוך‪ .‬בשנים האחרונות אנו שוקדים על המשך‬
‫פיתוחו של מרכז התיעוד "בנתיבי ההעפלה" ע"ש האלוף מרדכי (מוקה) לימון‪ ,‬על שחזור‬
‫צריפי מגורים‪ ,‬על פיתוח נרחב של שטח המחנה ההיסטורי ועל הבאת אנייה המדמה אניית‬

‫מעפילים‪ .‬מטרתנו היא לתת ביטוי לכלל הגורמים‪ ,‬העוסקים והשותפים למפעל חשוב זה‪.‬‬
‫ראוי לציין את צביקה הררי ז"ל‪ ,‬מנהלו הראשון של האתר‪ ,‬את הנהלת המועצה‬
‫לשימור אתרים בראשות יוסי פלדמן‪ ,‬ואת הוועד המנהל שלה בראשות היו"ר יהודה‬
‫דקל ז"ל ונשיא המועצה שלמה הלל יבל"א‪ ,‬שהיה מפקד מבצע "מייקלברג" להעלאת‬

‫מעפילים מעיראק בדרך האוויר‪.‬‬
‫בני דור ההעפלה והדורות הבאים ‪ -‬צאצאים‪" ,‬צברים"‪ ,‬וממשיכים ‪ -‬מחויבים להמשיך‬
‫ולפעול להנחלת פרק חשוב זה בתולדותינו‪ .‬ביטוי נפלא למחויבות זו מופיע בשירו של חיים‬
‫חפר "דודו"‪ ,‬שכלוחם פלמ"ח סייע‪ ,‬כרבים מבני היישוב‪ ,‬בקליטת המעפילים בחופי הארץ‪:‬‬

‫ַאְך " ֵליל הֹוָר ָדה" ִמן ַהֵּלב ֹלא ַי ְחֹלף –‬ ‫ ‬
‫ֵעת ֹע ֶגן ַּבחֹ ֶׁשְך ָחַרק‪.‬‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫הּוא ֶי ֶלד ָנ ָׂשא ִמן ַה ָּים ֶאל ַהחֹוף‪,‬‬ ‫ ‬
‫ִל ֵּטף ֶאת ֶל ְחיֹו ְו ָׁש ַתק‪...‬‬

‫‪7‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14