Page 10 - The Third Battalion in_Neat
P. 10
‫מבוא‬

‫שלוש שורות אלה מתוך מגילת העצמאות מעידות על תפיסתם של האבות המייסדים‬
‫את ההעפלה בשנים שקדמו לקום המדינה‪ .‬מילות המפתח הן‪" :‬לא חדלו להעפיל לארץ‪-‬‬
‫ישראל"‪ .‬ואכן‪ ,‬ההעפלה פרצה כל מכשול והביאה ארצה שנים עשר ריבוא – תרומה חשובה‬

‫מאין כמותה למדינת ישראל שטרם נולדה‪.‬‬
‫ספר זה נולד בעקבות ִסדרת תוכניות במסגרת "אקדמיה באלף" של קול ישראל‪ .‬עורך‬
‫הסדרה‪ ,‬ברוך אסקרוב‪ ,‬ביקש ממני לחזור אל ימי ההעפלה ונושאי ההעפלה‪ ,‬ב"מבט חדש"‪.‬‬
‫נעניתי להזמנתו וכך ישבנו יחד‪ ,‬נוכח המיקרופונים‪ ,‬ושוחחנו למעלה מעשר שעות‪ .‬התוצאה‬

‫הייתה ‪ 11‬תוכניות שנשאו את השם "בים‪ ,‬ביבשה וגם באוויר – מבט חדש על ההעפלה"‪.‬‬
‫לאחר שנמוגו קולות הרדיו נטלתי את הדיסק שעליו נצרבו התוכניות והעברתי אותן אל‬
‫הכתב‪ .‬חומר זה היווה את הבסיס לספר שלפנינו‪ .‬הוא דומה למה ששודר ברדיו ושונה ממנו‪,‬‬
‫לרבות חידושים ותוספות שהגיעו אלי לאחר סיום התוכניות‪ .‬וכמובן ‪ -‬התוספת החזותית‪,‬‬

‫שהרדיו לא יכול להתמודד ִאתה‪.‬‬
‫מבנהו של הספר אינו רגיל‪ .‬הוא כולל סקירה ארוכה ומפורטת של מפעל ההעפלה‪,‬‬
‫ולאחר מכן באים שישה פרקים‪ ,‬שכל אחד מהם מתרכז באירוע מרכזי או בתופעה ייחודית‬
‫בקורות ההעפלה‪ :‬פרשת לה‪-‬ספציה‪ ,‬סיפורה של "אקסודוס"‪ ,‬הפלגת שתי אניות המעפילים‬
‫הגדולות ביותר (ה"פאנים")‪ ,‬מחנה המעפילים בעתלית‪ ,‬מחנות המעצר בקפריסין והעלייה‬
‫היבשתית והאווירית‪ .‬פרק נוסף נקרא "ההעפלה – קווים לדמותה" – ובו סקירות על העושים‬
‫במלאכה‪ ,‬העולים‪ ,‬מימון ההעפלה ועוד; שני פרקים נוספים לא נמצאים לרוב בספרים מעין‬
‫זה שלפנינו‪ :‬ייחודו של נתן אלתרמן כמשורר ההעפלה‪ ,‬ו‪ 13-‬שירי‪-‬זמר שנולדו בתקופת‬

‫ההעפלה‪ ,‬לרבות תיאור נסיבות כתיבתם וביצועם הראשון‪.‬‬
‫הפרק המסיים חורג לכאורה ממסגרת הזמן של ההעפלה המאורגנת (‪ .)1948-1934‬הוא‬
‫עוסק באירוע שהתרחש בתחילת שנות ה‪ .60-‬הכוונה להפלגותיה ולטביעתה של הספינה‬
‫הקטנה "אגוז"‪ ,‬שיצאה ממרוקו ועל סיפונה למעלה מ‪ 40-‬יהודים שביקשו להגיע לישראל‪,‬‬
‫למרות האיסור שהטילו שלטונות מרוקו‪ .‬סיפורה המאוחר של "אגוז" משתלב בסיפורי‬

‫ההעפלה ה"קלאסית"‪.‬‬
‫שמונה נספחים בחלקו האחרון של הספר מביאים נתונים סטטיסטיים על ההעפלה‬
‫הימית‪ ,‬כולל הפלגותיהן של כל האניות בשנים ‪ ;1948-1934‬תאריכון ההעפלה; ציטוטים‬
‫נבחרים והצעות לקריאה נוספת בנושא ההעפלה ‪ -‬שמות ‪ 25‬ספרים ומחקרים‪ .‬מקצתם‬

‫מביאים תמונה כללית של המפעל המיוחד הזה ואחרים מתרכזים בפן זה או אחר שלו‪.‬‬
‫הספר "בים‪ ,‬ביבשה וגם באוויר ‪ -‬מבט חדש על ההעפלה" מופיע בסיומה של שנת‬
‫ה‪ 80-‬לראשית ההעפלה המאורגנת (‪ .)1934‬הוא מבקש לראות בה נדבך ראשון במעלה‬
‫במאבק היישוב והתנועה הציונית לעצמאות‪ .‬בספר מושם דגש לא רק על אלה ש"נשאו את‬
‫עמם עלי שכם"‪ ,‬אלא גם על הרבבות הרבות של העולים‪-‬המעפילים שעשו דרכם לארץ‬

‫בים‪ ,‬ביבשה ובאוויר‪ ,‬ולמרות כל הקשיים והאיסורים ‪ -‬הגיעו‪.‬‬
‫אני מבקש להודות לברוך אסקרוב על ידידות אמיצה ושותפות בניווט ספינתנו‬

‫המשותפת אל החוף ולרשות השידור על האישור שנתנה להפוך את התוכניות לספר‪.‬‬
‫ד"ר מרדכי נאור‬

‫‪ 8‬ביָם‪ ,‬ביבשה וגם באוויר‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15