Page 8 - The Third Battalion in_Neat
P. 8
‫תוכן‬

‫ההעפלה – סקירה היסטורית ‪10‬‬
‫לה ספציה – מעפילים מנצחים אימפרי ה ‪45‬‬
‫"אקסודוס" – הספינה שניצחה ‪56‬‬
‫האניות הגדולות ביותר ‪ -‬ה"פאנים" ‪74‬‬
‫מחנה המעפילים בעתלית ‪88‬‬
‫"פרק שאין לו אח" – מחנות קפריסין ‪106‬‬
‫"בלילות חׂשוכי‪-‬כוכבים" – העפלה יבשתית ואווירת ‪126‬‬
‫ההעפלה – קווים לדמותה ‪140‬‬
‫נתן אלתרמן – משורר ההעפלה ‪162‬‬
‫שלושה‪-‬עשר שירי העפלה ‪186‬‬
‫העפלה נוסח מרוקו – "אגוז" ‪204‬‬
‫סוף דבר ‪213‬‬
‫נספחי ם ‪216‬‬
‫מפתח שמות‪ ,‬מקומות ונושאי ם ‪229‬‬

‫‪ 6‬ביָם‪ ,‬ביבשה וגם באוויר‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13