Page 117 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 117

תמונה עליונה: מחסום תיל הונח בכניסה למתחם. תמונה תחתונה: בית המוסדות הלאומיים ב-29 ביוני 1946 ("השבת השחורה") לאחר ש"נכבש" על ידי הבריטים
115

   115   116   117   118   119