Page 147 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 147

חצר המוסדות, יום חמישי, 11 במרץ 1948, שעה 10 לפני הצהריים
עד כאן גרסתם של לאפייר וקולינס. דב יוסף, מי שהיה המושל הצבאי של ירושלים במלחמת העצמאות, מוסיף בזיכרונותיו פרט מעניין: אנטון דאוד נעלם כאילו בלעה אותו האדמה, ולאחר זמן קצר הוא התגלה בוונצואלה. במילים אחרות: הוא הועלם מהארץ בזריזות על ידי שולחיו.
ויש גם גרסה חמישית, שמביא ההיסטוריון וחוקר המלחמות ד"ר אורי מילשטיין. לדבריו, דאוד נהג באותו בוקר במכונית הקונסוליה, נפגש עם איש הקשר שלו פוליאקוב, וסוכם ביניהם שהוא יביא את המקלע לחצר המוסדות הלאומיים. החבלן הערבי פאוזי אל-כותוב הטמין בינתיים במכונית מאה קילוגרם חומרי נפץ. ב-09:15 נכנס פוליאקוב במונית שלו לחצר בניין המוסדות וביקש מהשומרים לא לעכב את דאוד, שיגיע בקרוב עם מקלע ברן. לאחר רבע שעה הגיע דאוד במכונית הקונסוליה, נבדק בשער כלאחר יד, החנה אותה ליד אגף קרן היסוד והוציא ממנה חבילה. הוא צעד ברגל למוניתו של פוליאקוב ואמר לו שעליהם לצאת מהמתחם ולגשת לדואר, שם יש לו כמה חבילות לאסוף. הוא גם הבטיח לו שבמקום מרוחק בעיר מצפה לו בן דודו עם מכונית גדושת נשק.
השניים יצאו מהמתחם. ולאחר כמה דקות דאוד יצא מהמונית, אמר שיחזור מייד, ושוב לא חזר. בינתיים השומרים חשדו במכונית, ואחד מהם יצא מהחצר, ערך סיבוב וחזר. הוא העמיד את המכונית, לדברי מילשטיין, מתחת למשרדו
145


   145   146   147   148   149