Page 149 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 149

תצלום מגג בניין סמוך
דוד בן-גוריון ניהל את המלחמה ממשרדו בתל-אביב; ראש המחלקה המדינית משה שרת (שרתוק) ניהל את המאבק המדיני במרכז האו"ם בניו יורק; גולדה מאיר-מאירסון, מנהלת המחלקה המדינית, שהתה בארצות הברית לצורך גיוס כספים ללחימה. חבר אחר בהנהלה, אליהו דובקין, היה אף הוא מחוץ לבניין – בפגישה בירושלים בענייני
הביטחון השוטפים של יהודי העיר.
עם הישמע הפיצוץ העז והתאבכות העשן הכבד מעל מתחם המוסדות הלאומיים חשו מאות מתושבי ירושלים לאזור כדי לסייע. היו בהם עשרות מתלמידי הכיתות הגבוהות של גימנסיה רחביה הסמוכה. אחד מהם, דוד דובקין בן ה-16, היה בעיצומו של שיעור בפיזיקה, ובתוך שלוש דקות מצא עצמו מגשש במסדרונות אפופי העשן בדרך למשרדו של אביו, אליהו דובקין. את אביו לא מצא, וחששותיו גברו. המשרד היה הרוס כולו, ולאחר כמה דקות הוברר לו כי מזכירו של האב, ראש מחלקת הארגון והאחראי למערך השליחים של הסוכנות היהודית, נפצע קל. אילו ישב דובקין האב ליד
שולחנו היה נפגע ללא ספק, שכן קיר שלם התמוטט ומחץ את השולחן.
הרבה ניסים התחוללו באותו יום. ד"ר וולטר איתן אירח במשרדו את אדווין סמואל, מנהל שירות השידור המנדטורי. השניים שוחחו על תוכניות רדיו המעניינות את הסוכנות היהודית, ולפתע נשמע רעם אדיר וכל החדר התמלא רסיסי
147
   147   148   149   150   151