Page 160 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 160

הנצחית ירושלים". ד"ר ויצמן הזכיר את המילים כנסת וכנסת ישראל, אם כי לא מדובר היה באותו יום במוסד ששמו כנסת, אלא באספה המכוננת. ויצמן ידע, כמו ראשי המדינה האחרים, כי הכוונה היא להפוך את האספה המכוננת בתוך ימים אחדים לגוף מחוקק שייקרא כנסת ולכן מצא לנכון להשתמש במילים אלה.
בירושלים ובארץ כולה שררה התרגשות גדולה. העיתון "הארץ", עיתון סולידי ומאופק בדרך כלל, יצא מכליו. "מעמד ממלכתי שגיא", תיאר בהתפעמות כתב העיתון אשר לזר:
ירושלים לא ידעה מעודה חג כחג של אתמול. נשיא מועצת המדינה, ראש הממשלה, שרי הממשלה, הרבנים הראשיים ראשי צבא הגנה לישראל נתכנסו מכל קצווי הארץ לישיבה החגיגית של האספה המכוננת. אולם הישיבות של הסוכנות היהודית, אשר זה לא מכבר קם מהריסותיו, הורחב ושופר – היה צר להכיל את כל נכבדי וראשי העם, צירי האספה המכוננת, שופטי בית המשפט העליון ונשיאי בתי הדין
המחוזיים מכל הארץ.
לאחר דברי ויצמן הודיע מזכיר הממשלה זאב שרף כי כל אחד מ-114 צירי האספה המכוננת (שישה נעדרו) יתבקש להצהיר הצהרת נאמנות למדינה. הוא קרא את השמות לפי סדר הא"ב ובאולם שרר מתח עם הקראת שני שמות: חבר הכנסת הערבי תופיק טובי, חבר המפלגה הקומוניסטית (מק"י) ונתן ילין מור, חבר רשימת הלוחמים שהקימו יוצאי לח"י. ילין מור נאסר לאחר שחברי לח"י הרגו את מתווך האו"ם, הרוזן השוודי פולקה ברנדוט. הוא שוחרר במסגרת חנינה כללית לרגל פתיחת האספה. המתח פג במהרה כשכל אחד מהשניים הצהיר: "אני מתחייב".
האווירה הייתה חגיגית. חברי הסיעות השונות הופיעו במיטב בגדיהם. ראש הממשלה דוד בן-גוריון היה חגיגי מתמיד. מנהיג "חרות", מנחם בגין, לימים ראש הממשלה, נראה מאושר. מנהיגי מפ"ם הופיעו, בניגוד לרוב האחרים, בחולצות פתוחות ללא עניבות. הסיעות לא ישבו במקומות קבועים. כך קרה שסיעת "חרות" ישבה יחד עם חברי
מפא"י ומפ"ם.
אורחים מעטים בלבד הורשו להיכנס לאולם. והיו כמובן העיתונאים. אחד הבכירים שבהם, עורך "מעריב" ד"ר עזריאל קרליבך התפעל מהטקס, ולא פחות מכך מנציגי העדות הנוצריות, המוסלמיות והדרוזיות שנכחו באולם על שלל תלבושותיהם הססגוניות. אותם אנשים, או לפחות מקצתם, שלפני שנים אחדות יצאו בהצהרות חריפות נגד
השאיפות היהודיות בארץ הגיעו עתה להצהיר אמונים לשלטון החדש.
דואר ישראל הצעיר הוציא מעטפת יום ראשון שנמכרה ליד אולם המליאה
158
158
בולים // ישראל
בולים // ישראל
1
1   158   159   160   161   162