Page 183 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 183

181
הלווייתו השנייה של בנימין זאב הרצל, ב-1949, יצאה להר הרצל מכיכר בית המוסדות. הארון הונח במרכז הרחבה והמונים עברו על פניו

   181   182   183   184   185