Page 205 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 205

נתן שרנסקי מתקבל ביום עלייתו ארצה על ידי ראש הממשלה שמעון פרס
אבל שרנסקי, שהגביר את פעילויותיו נגד הפרת זכויות האדם כפי שהוגדרו ב"אמנת הלסינקי" (1975), נעצר בשנים הבאות על ידי הקג"ב, נחקר עשרות פעמים, עונה והוזהר – ולמרות זאת לא חדל ממעשיו. ב-1977 הרוסים עצרוהו והאשימו אותו ב"בגידה בברית המועצות, ריגול למען ארצות הברית וחתרנות". ב-1978 הוא נידון ל-13 שנות מאסר. הוא ריצה את מאסרו בארבעה בתי סוהר ובעת מאסרו שהה 405 ימים בצינוק ושבת רעב 130 יום. ארגונים רבים
בעולם – ציוניים ולא-ציוניים – לחמו ללא הרף לשחרורו.
שרנסקי שוחרר מהכלא בפברואר 1986 אחרי תשע שנות מאסר, בעקבות עסקת חילופי מרגלים בין ברית המועצות לארצות הברית. הוא היה אסיר ציון הראשון שיצא מהכלא הסובייטי בלחץ אמריקני. ביום שחצה את "מסך הברזל" עלה ארצה והתיישב עם משפחתו בירושלים. אולם גם אחרי שחרורו הוסיפו נתן שרנסקי ורעייתו – בסיוע ממשלת ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית וגופים נוספים – להיאבק למען יהודי ברית המועצות. כך, בין היתר, הם היו שותפים בארגון הפגנת ענק של כרבע מיליון איש בוושינגטון למען יהודי ברית המועצות. הפגנה זו
נחשבת לקרב האחרון שעזר להכריע את המאבק באטימות הסובייטית.
בישראל העמיק נתן שרנסקי את פעילותו הציונית. ב-1988 הוא ייסד, עם אחרים, את "הפורום הציוני", ארגון הגג של עולי ברית המועצות שסייע לקליטת העולים בארץ; בשנות התשעים היה ממקימי "ישראל בעלייה", שהייתה בעיקרה מפלגה של יוצאי ברית המועצות וזכתה בבחירות של 1996 בשבעה מנדטים; אחרי אותן הבחירות, ועד 2005, כיהן שרנסקי כשר בארבע מממשלות ישראל; ב-2009 הוא נבחר לכהונת יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית והוביל
רפורמה מקיפה שהציבה את נושא חיזוק הזהות היהודית במרכז פעילותה של הסוכנות.
שרנסקי סיים את תפקידו בראשות הסוכנות ב-2018. בתשע שנות כהונתו עלו לישראל כ-200 אלף עולים, רובם ממדינות ברית המועצות לשעבר. אנשי הסוכנות – תחת אחריותו – עמלו כל אותן שנים על קליטתם הראשונית.
203


   203   204   205   206   207