Page 216 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 216

"ועדת פיל" בהגיעה לארץ, נובמבר 1936
שבמסגרתה תוקם מדינה יהודית קטנה בכרבע משטח ארץ ישראל (החלק הצפוני של הארץ ומישור החוף עד לבאר טוביה), ומדינה ערבית גדולה שתאוחד עם עבר הירדן. ירושלים ומסדרון מירושלים ליפו היו אמורים להישאר תחת השלטון הבריטי.
שרתוק העביר לבן-גוריון פרטים על עמדות הצדדים בסוגיית החלוקה בצורת "כתב חידה":
הלבלר אשר בבירת ארץ הכשדים [שגריר בריטניה בבגדד, סר ארצ'יבלד ג'ון קר קלארק] ששמו כשם ידידנו ראש החופשנים [מנהיג הליברלים באנגליה ארציבלד סינקלר] הבריק לשערי גן העדן [משרד החוץ בלונדון, שבראשו עמד אז אנתוני אידן (Eden)] על דברים שהיו בינו לבין חכמת שלמה [חיכמת סולימן,ראשממשלתעיראק].וזהלשוןהחכמה: ֶאחיואשראיתנו[ערבייארץישראל]לאיסכימובשום אופן לשימוש במספריים [לחלוקת הארץ לפי הצעת "ועדת פיל"], בעיקר משום שמחצית האריג תשמש להרחבת אדרתו של העמוני [האמיר עבדאללה]. עבד היקר ובן האושר [עבדול עזיז אבן סעוד מלך סעודיה] גיבורו של היד החזקה [ספרו של ארמסטרונג] יתנגד לכך בכל תוקף. שתי מלכויות הסיטרא אחרא [גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית] הבטיחו לאחיו תמיכה במלחמה נגדנו ואיך כמובן לנצל כל
214
214

   214   215   216   217   218