Page 230 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 230

ראש הממשלה לוי אשכול מגיע לביקור ראשון בכפר עציון המחודש. במרכז התמונה נראה יהודה דקל, לימים מנכ"ל המחלקה להתיישבות
מאלף יישובים ועד ימי יין ותמרים
אחת המחלקות הפעילות ביותר של הסוכנות היהודית לפני קום המדינה ועוד הרבה שנים לאחר מכן הייתה המחלקה להתיישבות, שהיה לה תפקיד מרכזי בהקמת כאלף יישובים ברחבי הארץ ובדאגה להם גם לאחר שכבר ישבו על הקרקע. משרדי המחלקה בבית המוסדות הלאומיים בירושלים המו תמיד חקלאים ומתיישבים צעירים
וצעירים-פחות שהגיעו לשטוח את משאלותיהם וטענותיהם.
לוי אשכול, רענן וייץ, מתתיהו דרובלס, דוד קלדרון, יחיאל אדמוני ושמעון רביד עמדו בראש המחלקה במשך שנים, ואליהם אנו מבקשים לצרף את יהודה דקל, שהחל לעבוד במחלקה בתחילת שנות החמישים וסיים את עבודתו בה לאחר כארבעים שנה – בתום תקופה בת שמונה שנים - כמנכ״ל.
דקל עבד תחילה ב״שטח״, בין השאר בהקמת חבל לכיש ולאחר מכן עמד בראש חבל ירושלים. הוא האיש שיום אחד בקיץ 1967 התדפקו על דלתו כמה צעירים ובראשם אדם נמרץ במיוחד בשם חנן פורת והביעו את המשאלה לחזור ולהקים את קיבוץ כפר עציון באתרו המקורי, לאחר שהשטח חזר לידיים ישראליות במלחמת ששת הימים. הבאים היו בנים של מייסדי הכפר, שרובם נפלו במהלך הקרב שבו נכבש גוש עציון על ידי הלגיון הירדני. יהודה דקל הפתיע את הבאים וסיפר להם כי כבר סייר במקום והורה להכין תוכנית שיקום מלאה לגוש בכלל ולכפר עציון בפרט. הצעירים הנלהבים תבעו לצאת לשטח מייד, ודקל הציע להם להמתין עד שיתקבל אישור ממשלתי. זה לא היה קל לצעירים
הנלהבים אולם דקל, שהיה לו יותר שיקול דעת, עמד על דעתו.
האישור הגיע ולאחר זמן קצר חידשו הצעירים את היישוב בכפר עציון. יהודה דקל הציע לראש הממשלה לוי אשכול להגיע למקום ותמונה שצולמה והתפרסמה בכל העיתונים מראה את ראש הממשלה במעיל צבאי ואת יהודה דקל לשמאלו (למעלה בעמוד זה).
228
228

   228   229   230   231   232