Page 263 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 263

"דבר", 4 בנובמבר 1934
סרט א"י של קרן היסוד
קרן היסוד התקשרה עם חברת הסרטים הגדולה פוקס בדבר הכנת סרט מחיי ארץ ישראל. החברה נמצאת כבר בעצם הכנת הסרט. אתמול צולם בשביל הסרט הזה בית המוסדות
הלאומיים ברחביה.
[הסרט "לחיים חדשים" בהפקת קרן היסוד וחברת "אורים" של מרגוט קלאוזנר הושלם ב-1935 וזכה להצלחה גדולה בארץ ובעולם. הקטע על בית המוסדות נמשך כ-10 שניות והבניין נראה חדש ומבהיק]
"דבר", 22 ביוני 1934
אבל "הנדיב הידוע"
האזכרה לברון רוטשילד שנערכה היום באולם בית הנהלת הסוכנות בירושלים מטעם המוסדות הלאומיים הייתה רבת רושם. האולם היה מלא ראשי מוסדות, עסקנים ותיקים, שליחי נקודות יישוב ואחרים. הספידו נ. סוקולוב, הרב קוק, בן צבי ואוסישקין. סוקולוב הכריז על המצבה החיה שהסוכנות החליטה להקים לזכר המנוח – מפעל התיישבותי על שם רוטשילד. אוסישקין עמד על ארבע הקדושות שהיו בחייו ובמפעלו של רוטשילד: הדת, הקרקע, העבודה העברית והשפה העברית. האזכרה הסתיימה בתפילת "אל מלא רחמים
" ובשירה "התקווה".
חברי הפרלמנט הבריטי בירושלים
מסיבת הסוכנות לכבודם. באולם הגדול של בית הסוכנות, שהיה מקושט בצורה נאה, נערכה אתמול אחר הצהריים, מטעם הנהלת הסוכנות היהודית, מסיבה לכבודם של חמשת חברי הפרלמנט הבריטי השוהים כיום בארץ. באו מוזמנים רבים מבין כל חוגי הציבור, פקידי ממשלה גבוהים, מנהלי מחלקות, שופטים, קונסולים, כמה מחברי הוועד הפועל השוהים עדיין בארץ, באי כוח מוסדות וכו'. היו גם חברי ההנהלה ובראשם הנשיא נחום סוקולוב. חברי
הפרלמנט בילו בשיחות ממושכות עם רבים מן המוזמנים.
"הארץ", 13 באפריל 1935
261

   261   262   263   264   265