Page 264 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 264

יום הולדת המלך ג'ורג' ה-5
אתמול, אחר הצהרים בשעה 4, נערכה מסיבה בארמון הנציב, שאליה הוזמנו 1,200 איש. ארמון הנציב הואר בלילה בתאורה חשמלית. על בית המוסדות הלאומיים התנוססו הדגל העברי והאנגלי.
"דבר", 4 ביוני 1935
בית המוסדות מואר בלילה
טקס חלוקת הפרסים
טקס חלוקת הפרסים מטעם מוסד ביאליק נחוג אמש במסיבה נאה ורבת משתתפים. באולם בית הסוכנות בירושלים, נאספו ראשי התנועה וטובי הספרות והמדע. בין הנוכחים גב' ביאליק. תמונה גדולה של ביאליק הועמדה באולם המקושט לתפארת. פתח יו"ר הקורטוריום של מוסד ביאליק, יצחק גרינבוים. הוא הדגיש שטקס זה מטעם הנהלת התנועה הציונית ראשון הוא בדברי ימי התחייה. באי כוח הוועדות למתן הפרסים, פרופ' נ. סלושץ, מ. אזרחי ופרופ' י. קלוזנר מסרו דו"ח מפעולות הוועדות. נאום נלהב ורב תוכן נשא בן-גוריון בשם הנהלת הסוכנות וההנהלה הציונית. חלק מנאומו הקדיש ליובלו של טשרניחובסקי. המפעל ע"ש של ביאליק – אמר בן-גוריון בין שאר דבריו – גואל את התנועה הציונית מחרפת הניתוק מהספרות והתרבות העברית. הטקס נסתיים בדברי נעילה של יצחק גרינבוים.
"דבר", 6 בינואר 1936
262
262


   262   263   264   265   266