Page 268 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 268

תלמידים מריעים לכבוד המנהיגים המשוחררים
כמה מאות תלמידים של בתי הספר העממיים בירושלים נאספו בשעות הצהריים בחצר בית המוסדות והריעו לחיי חברי הנהלת הסוכנות שהשתחררו מלטרון. חברי ההנהלה שנמצאו אותה שעה בישיבה עם הנהלת הוועד הלאומי יצאו למרפסת ומר דוד רמז נאם נאום קצר בו הביע תקוותו שהעם יישאר נאמן למנהיגיו, כשם שהיה נאמן להם בשבתם מאחורי התיל. התלמידים שוחררו במיוחד לפי הוראה של מחלקת החינוך שעל יד הוועד הלאומי מן השיעור האחרון, כדי שכולם יוכלו להשתתף בקבלת הפנים.
"המשקיף", 6 בנובמבר 1946
כפר אוריה תובע
משלחת מאת כפר אוריה – גברים ונשים וכן ילדי בית ספר, כ-40 במספר – הגיעו לבית הסוכנות בירושלים וביקשו להיפגש עם נציג מחלקת ההתיישבות. הילדים הקטנים נשאו כרזה: "ילדי כפר אוריה דורשים פתרון חיים. מבקשים לחם, תורה ומים". איש כפר אוריה אמר לסופרנו, כי זה כשנה וחצי תובעים המתיישבים סידור אספקת מים והרחבה.
המוסדות המיישבים שלחו משלחת אשר חקרה את המצב לפני כשמונה חודשים ומאז לא נעשה דבר.
"דבר", 14 באוקטובר 1947
פגישת בן-גוריון – הנציב
דנו בממשלה הזמנית, בהסכם עם אצ"ל ובהודעת הממשלה מס 146 בפעם הראשונה לאחר "מכתב הממשלה הידוע" [הענקת סמכויות שלטון בלעדיות לנציב העליון, מבלי להיוועץ עם איש] הזמין הנציב את יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית מר דוד בן-גוריון לפגישה בארמון הממשלה. משורייני ה"הגנה" ליוו את יו"ר הסוכנות עד בית הממשלה וחזרה. השיחה נמשכה שעה ורבע. הנציב התעניין לדעת על הקמת הממשלה הזמנית [הליך לקראת הקמת המדינה שקודם על ידי המוסדות הלאומיים], ההסכם עם האצ"ל וכן על תגובת הסוכנות למכתבה של הממשלה. במשך כשעה [לאחר שובו מהפגישה] ערך מר בן-גוריון תזכורת מהדברים שדוברו בהסתגרו יחידי בחדרו בבניין הסוכנות היהודית.
"הבוקר", 9 במרץ 1948
הבי.בי.סי. על הפצצת בית הסוכנות
ריצ'ארד ויליאמס, כתבו של הבי.בי.סי. מודיע מירושלים, כי הרוגז והבהלה בין היהודים לאחר הפצצת בית הסוכנות הם גדולים, אולם הפעם אין האיבה מופנית כלפי הבריטים, שלא כמו אחרי מעשה הזוועה ברחוב בן יהודה.
"על המשמר", 12 במרץ 1948
266
266
   266   267   268   269   270