Page 269 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 269

העיתונות הערבית על מותו של עבדול קאדר אל-חוסייני בקרב על הקסטל
בהערכת אישיותו ציינה העיתונות הערבית כי האסון כבד מאוד והיא מכנה אותו כגיבור רחוב הסולל, רחוב בן יהודה וכמארגן ההתקפה על בית הסוכנות בירושלים.
"הצופה", 11 באפריל 1948
אזכרה ראשונה להרצל לאחר הקמת המדינה
ירושלים, יום ו'. – בפעם הראשונה מאז פטירתו של בנימין זאב הרצל לפני 44 שנה, יתייחד היישוב השנה עם זכרונו כשחזון חייו – מדינת ישראל עצמאית – הפך למציאות. ביום ג', כ' בתמוז תש"ח (29.7.48), בשעה 12 בצהריים, תיערך אזכרה חגיגית ב"חדר הרצל" שבבית קרן קימת לישראל בירושלים, ובה ישתתפו נציגי המוסדות הלאומיים, באי כוח מדינת ישראל ומוזמנים אחרים.
"על המשמר", 25 ביולי 1948
האויב ממשיך להתגרות בירושלים וסביבותיה
בשעות אחר הצהריים הפגיזו כוחות הלגיון את אחת השכונות בדרום ירושלים, כנראה מתוך כוונה לפגוע שוב באחת הקונסוליות המרוכזות בסביבה. כן מודיעים מירושלים כי פגז נפל בחצר בניין המוסדות הלאומיים. [בידיעה לא נמסר אם הוא התפוצץ וגרם נזק].
"על המשמר", 2 בנובמבר 1948
מפקד הנוער בירושלים להקמת יישובי משלטים
מחלקת הנוער של קרן היסוד בירושלים פתחה אתמול במפקד חגיגי גדול: "הנוער למען הקמת יישובי המשלטים". מטרת המפעל היא לחייב את בני הנוער לחסוך מכספם ולעודד את חבריהם לאסוף כספים מבין עצמם למען הקמת יישובי חיילים בחלקים שונים של הארץ. בחצר המקושטת בדגלי הלאום שהונפו על בנייני המוסדות הלאומיים התייצבו שורות של כל חברי תנועות הנוער הירושלמיות. מעל הגזוזטרה נשאו את דבריהם אל הנערים המושל ד"ר דב יוסף ולוי אשכול, חבר הנהלת הסוכנות היהודית.
"הבוקר", 22 בדצמבר 1948
267


   267   268   269   270   271