Page 271 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 271

שלוש משפחות עולים על מדרגות בית הסוכנות
ירושלים, יום ב' – מאז אתמול יושבות שלוש משפחות המונות שש עשרה נפשות, ביניהן תינוק בחיק אימו. עולים חדשים מעירק על מטלטליהם הדלים, בחצר המוסדות כאן. כפי שמתברר מדבריהם, פונו על פי צו בית דין מדירותיהם במרכז המסחרי, שלפני יותר משנה נכנסו אל תוכן, כשהיו עדיין חורבות עזובות, והשקיעו לא מעט כספים בהתקנתן
למגורים. עתה השיג בעל הבית היהודי את פינויים בלי שניתן להן כל שיכון אלטרנטיבי. כפי שנודע לכתבנו, הוצע למשפחות "שיכון אלטרנטיבי" במקומות מרוחקים מירושלים, אך הן לא הסכימו, לאחר שאבות המשפחה עובדים באופן קבוע כאן. היום אחר הצהריים הופיע כוח משטרתי במקום, כדי לגרש את המשפחות מהמדרכה בטענה שהן מפריעות לתנועה. השוטרים הצליחו בלי קושי מיוחד להתגבר על התנגדות הנשים והילדים, והמשפחות העבירו את מקום חנייתן אל השדה שממול בניין המוסדות הלאומיים.
"על המשמר", 27 במאי 1952
תכונה לקראת חג האורים
היום ב-4 אחר הצהריים יגיע לירושלים הלפיד ממודיעין, הנישא בידי רצי "מכבי". הלפיד יועבר על ידי "מכבי הצעיר" אל בית הנשיא ומשם לבית הקרן הקימת לישראל, שם תודלק באש הלפיד החנוכיה שבחצר המוסדות. ב-5 יועבר הלפיד לראש העירייה.
"הארץ", 1 בדצמבר 1953
הפגנה רבת רושם בירושלים בתביעה להעלאה מיידית של יהודי צפון אפריקה
משלחת המפגינים תבעה עליית הצלה, ביטול הסלקציה ואיחוד המשפחות. הסוכנות הודיעה: הסלקציה לא תבוטל, יבדקו מחדש בקשות לאיחוד משפחות, יציעו להטיל "מס הצלה"
המוני מפגינים מיוצאי ארצות צפון אפריקה, ותיקים ועולים חדשים, בני נוער, רבנים וישישים, צעדו אתמול בשקט ובסדר מופתי ברחובות ירושלים, בהפגנה רבת רושם אל בית המוסדות הלאומיים, כדי להעלות בפני הנהלת הסוכנות את זעקת אחינו, אשר חייהם נתונים בסכנה במרוקו, באלג'יריה ובטוניסיה, ולתבוע את העלאתם המיידית לישראל. משלחת המפגינים בת 5 אנשים, שנתקבלה על ידי ד"ר נ. גולדמן, מר ש. ז. שרגאי ומר ב. לוקר והגישה להם תזכיר
מיוחד שחובר על ידי ועדת החירום להצלת יהודי צפון אפריקה.
תשובות מתחמקות
המשלחת יצאה מלפני ראשי הסוכנות בלי לקבל הבטחה מפורשת, וכפי שנמסר לסופרנו, תשובותיהם של ראשי הסוכנות היו מתחמקות. מר ש. ז. שרגאי, ד"ר גולדמן ומר ב. לוקר מסרו למשלחת כי הסכנה המרחפת על ראשי היהודים בצפון אפריקה לא נעלמה גם מהם. לסוכנות הייתה תוכנית עלייה של 45 אלף יהודים עוד מלפני 6 חודשים,
אלא שמחוסר אמצעים לא בוצע הדבר עדיין. למשלחת שתבעה עליית הצלה, ביטול הסלקציה ואיחוד המשפחות, נאמר כי התוכנית להעלות 45 אלף במשך השנה הבאה אושרה כבר, אולם אם המצב בארצות צפון אפריקה יחמיר יותר, תפעל אז הסוכנות להעלאתם של 15 אלף נוספים. יחד עם זה נמסר למשלחת שהעלייה הסלקטיבית לא תבוטל, אלא יערכו רביזיה של בקשות, שהוגשו לאיחוד המשפחות. באשר למימון העלייה, נמסר כי הסוכנות תפעל אצל הממשלה החדשה שתקום, כי תעביר בכנסת חוק על הטלת מס הצלה מאחר שהעלאתם של 1,000 נפשות תעלה מיליון ל"י.
269
   269   270   271   272   273