Page 273 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 273

הנהלת הסוכנות החליטה על המלווה-בהתנדבות לקליטה
הנהלת הסוכנות היהודית החליטה להכריז על מלווה בהתנדבות לקליטת העלייה החדשה ושיכונה. המלווה, בסכום של 20 מיליון ל"י, יהיה צמוד לדולר ונושא פרסים. הנהלת הסוכנות קיימה אתמול אחה"צ ישיבה מיוחדת בהשתתפותם של ראשי המגבית היהודית המאוחדת בארצות הברית – מוריס ברנשטיין, דיואי סטון וראביי הרברט פרידמן, שמסרו על סיוריה ודיוניה של ועדת הסקר בישראל.
"דבר", 10 בנובמבר 1958
עולים ממזרח (רומניה) וממערב (המגרב – צפון אפריקה) זרמו לארץ ברבבותיהם בשלהי שנות החמישים ובמחצית הראשונה של שנות השישים
ישיבת הממשלה הבאה – בבניין החדש
מאת כתבנו המדיני
ירושלים, יום א' – הממשלה קיימה היום את ישיבתה השבועית האחרונה במשרד ראש הממשלה ה"זמני", אשר מאחורי בית המוסדות הלאומיים ואת ישיבתה הבאה ביום א' הקרוב תערוך לפי התוכנית כבר בבניין החדש, אשר בכביש רופין, ליד בניין האוצר ובנייני משרדים אחרים. היה זה בשלהי שנת 1949, כאשר הוכרז על קביעת הבירה בירושלים (כתשובה על החלטת הבינאום של עצרת האו"ם), ומיד עברו ישיבות הממשלה לאותו בניין השייך רובו לסוכנות היהודית ובחלקו לקהק"ל, ואז טרם היה גמור. "זוכרת אני, איך העברנו את התיקים מהקריה התל אביבית, כשהבירה הייתה מכוסה שלג" – מספרת יעל עוזאי, מהעובדות הוותיקות של מזכירות הממשלה ועתה מ"מ מזכיר הממשלה. ישיבת הפרידה אשר ישב בה ראש מ"מ ראש הממשלה, ל. אשכול, הייתה קצרה מהרגיל, כי קדמה לה פגישת שרי הממשלה בבית הנשיא, אשר זימן אותה נשיא המדינה, י. בן-צבי, כדי למסור על רשמיו מביקורו הממלכתי בכמה ארצות אפריקה.
"על המשמר", 27 באוגוסט 1962
271


   271   272   273   274   275