Page 274 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 274

נמשכת שביתת עולי הודו ליד בנייני המוסדות בבירה
ירושלים – 25 משפחות, המונות כ-100 נפש, של עולים מהודו, מעדת "בני ישראל", מקיימת בירושלים ליד בניין המוסדות הלאומיים שביתת שבת מאז יום ה'. המפגינים, שבאו מדימונה, אופקים ואשדוד ים, ישנו בשלושת הלילות האחרונים תחת כיפת השמיים בסביבות המוסדות הלאומיים ובשעות היום נטו אוהלים משמיכות במגרש סמוך ליד
בית הכנסת "ישורון". בשיחות עם המפגינים נמסר כי צעדם בא כתגובה על ההנחיות בעניין רישום נישואיהם של בני עדת ישראל, ונאמר, כי אם אין הם שווים לשאר תושבי המדינה, הם תובעים החזרתם על ידי הסוכנות להודו. כן הושמעו מפיהם טענות על קיפוח בעבודה, בחינוך ובשירותים. המפגינים תובעים פגישה עם יו"ר הנהלת הסוכנות מ. שרת. ביום ו' נתקבלה משלחת של המפגינים על ידי המנהל הכללי של הסוכנות, ד"ר מ. אבידור, שהודיע למשלחת כי מ. שרת נכון יהיה להיפגש עימה, אך לאחר שהמפגינים יחזרו לבתיהם. המפגינים לא קיבלו את התנאי והם ממשיכים בהפגנתם.
"למרחב", 28 ביולי 1963
חברי תנועת נוער יפגינו היום נגד מינוי פאולס
ירושלים, שבת. כ-700 נערים חברי השכבות הבוגרות של תנועות הנוער "השומר הצעיר" ו"המחנות העולים" בירושלים, יפגינו מחר בשעה 9 בבוקר לפני משרד ראש הממשלה בקריה, נגד מינויו של קצין ה"וורמאכט" פאולס כשגריר גרמניה בישראל. ההפגנה תתקיים בעת קיום הדיון על מינוי זה. באם תאשר הממשלה את המינוי, יצעדו המפגינים עד לבניין המוסדות הלאומיים. בידי המפגינים עצומה לראש הממשלה המוחה נגד מינוי פאולס.
"על המשמר", 4 ביולי 1965
הפגנה נגד השגריר הגרמני הראשון פאולס, 1965
272
272

   272   273   274   275   276