Page 275 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 275

תושבי בית שקמה שובתים שוב ליד הסוכנות
אנשי מושב בית שקמה שוב פתחו אתמול בשביתת שבת ליד בנייני הסוכנות היהודית בירושלים. כזכור, שבתו אנשי בית שקמה ליד בנייני הסוכנות היהודית לפני כשלושה חודשים בשל סכסוך פנימי שהתעורר בכפרם. השובתים טוענים, כי מנהל מחלקת ההתיישבות של הסוכנות ד"ר רענן וייץ התחייב למצוא פתרון מיידי לבעייתם, אך כבר חלפו שלושה חודשים ולא נעשה דבר. הם הודיעו, כי ישבתו עד שיימצא הסדר סופי לעניינם. בתגובה על השביתה הודיעה הסוכנות, כי בהסכם עם השובתים מינה בשעתו ד"ר וייץ ועדה בלתי תלויה של חברי כנסת לבדיקת המצב בכפר, וסוכם שמסקנותיה יתקבלו ללא ערעור הן על ידי מחלקת ההתיישבות והן על ידי השובתים. חברי הוועדה – חברי הכנסת א. חסין, י. סרדינס וש. שורש – סיימו את עבודתם ויחתמו מחר
על מסקנותיהם.
"דבר", 4 באוגוסט 1965
מליאת הנהלת הסוכנות דנה בשאלת העלייה
ישיבת מליאת הנהלת הסוכנות היהודית נפתחה אתמול בירושלים, בראשותו של נשיא ההסתדרות הציונית העולמית ד"ר נחום גולדמן ובהשתתפות חברי ההנהלה בארץ ובחו"ל. הישיבה נפתחה בסקירתו של ד"ר גולדמן על הדיונים בין "הוועדה המתאמת של הארגונים היהודיים" (קוג'ו), כדי שתשמש נציגות כוללת של כל הארגונים והגופים היהודיים בעולם. יו"ר ההנהלה ל"א פינקוס, פתח את הדיון בדבר עתידה של התנועה הציונית בקבעו שיש להכניס שינויים מכריעים במבנה ההסתדרות הציונית והכיוון וההדגשה של פעולותיה. בהתייחסו להצעות הנשמעות לאחרונה בדבר העברת הפונקציות של העלייה והקליטה אל הממשלה, הזהיר פינקוס להיתפסות לפתרונות הנראים קלים והעלולים להיות הרי אסון לאפשרויות העלייה מן המדינות החופשיות. אחרי דברי הפתיחה של פינקוס נפתח הוויכוח בדבריו של הרב מרדכי קירשבלום, חבר ההנהלה מניו יורק, שמסר על הפעילות לעידוד העלייה שנעשו בחודשים האחרונים בארצות הברית. הרב קירשבלום הביא בפני המליאה הצעה מפורטת בדבר הקמת "תנועת מגשימים" במסגרת ההסתדרות הציונית האמריקנית. נואמים נוספים התייחסו להצעה זו.
"דבר", 28 בדצמבר 1967
ישראל – מרכז חינוכי לכל יהודי התפוצות
42 בתי ספר יהודיים יומיים ועוד עשרות רבות של תלמודי תורה וגני ילדים, מהם במקומות שלא ניתן בהם קודם לכן חינוך יהודי פועלים – מארצות סקנדינביה ועד ניו זילנד ומאורוגוואי ועד הודו – אמר אתמול חבר הנהלת הסוכנות היהודית מר ד. בית אריה במסיבת עיתונאים בסקרו את פעולות המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה של
הסוכנות היהודית. ראש המחלקה הכללית לחינוך, מר י. הרכבי, אמר כי מאז מלחמת ששת הימים מורגשת התעוררות בגולה בכל הנוגע לחינוך יהודי. שני ראשי המחלקות סקרו את הישגי הסוכנות בחינוך במשך השנים האחרונות. במכון להכשרת מורים דתיים ע"ש הרב גולד למדו עד עתה 25 מחזורים עם יותר מ-600 תלמידים מ-24 ארצות. 25 אחוזי מבוגרי המכון חזרו לישראל להשתקע.
273
   273   274   275   276   277