Page 78 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 78

כל המברכים הוזמנו לחתום בשם שולחיהם על מגילת היסוד ואוסישקין חתם אחרון. התוכנית האומנותית כללה פרק חזנות מפיו של החזן הנודע זלמן קווארטין. הלה שורר את "אבן מאסו הבונים" בקול שנשמע, כפי שהעידו לאחרמכןהמשתתפים,מקצהירושליםועדקצָה.לאחרמכןהונחהאבןהפינה,הקהלהוזמןלשולחנותהכיבוד וכשחזר למקומות הישיבה הוקראו בפניו כעשרים מברקים שהגיעו ממקומות שונים בארץ ובעולם. בסיום שר הקהל
את "התקווה", והעיתון "דואר היום" דיווח כי "השירה השאירה רושם יפה על הנאספים".
הקמת בית קק"ל, שלפי שעה היה היחיד במתחם נמשכה שנה, והוקפד בה על עבודה עברית. הפועלים היו ברובם חברי השלוחה הירושלמית של גדוד העבודה והם נטו את אוהליהם בסמוך לבית הנבנה. לאחר חג הפסח של שנת תר"ץ (1930) היה הבניין מוכן. הוא נחנך בטקס חגיגי ב-16 במאי והדמות המרכזית בטקס היה, כבעבר, מנחם אוסישקין, הוא ציין בראשית דבריו כי באירוע נוכחים 12 מצירי הקונגרס הציוני הראשון, אותו קונגרס שבמהלכו הציע פרופ' צבי הרמן שפירא להקים את קרן קימת. אישים אלה כבר מבוגרים, שכן חלפו 33 שנה מאז הקונגרס. בארץ
התגוררו בעת ההיא עוד ארבעה מצירי אותו קונגרס, אך הם לא יכלו להגיע בשל סיבות בריאות.
יו"ר הוועד הלאומי יצחק בן-צבי אמר בדברי ברכתו כי השנה האחרונה הייתה קשה אומנם, אך היישוב ציין כמה הישגים בולטים: נחנך בית החולים המרכזי בעמק יזרעאל, הושלמה הקמתו של בית הספרים הלאומי על הר הצופים, מוצאת אל הפועל תוכנית ליישב אלף משפחות בהתיישבות העובדת, ועתה נחנך בית קק"ל.
12 צירי הקונגרס הראשון נטעו בהמשך הטקס 12 עצים בחזית הבניין לזכר ראשוני הציונות. הרב הראשי אברהם יצחק הכהן קוק נתכבד בקביעת המזוזה. הוא פתח לרווחה את הדלת הראשית והכריז: "פתחו שערים ויבוא בם צדיק שומר אמונים".
הקהל הרב נכנס אל הבניין וסייר בחדריו ובאולמותיו. הכול שיבחו את יפי המקום והובעה התקווה שלא ירחק היום ואל בית קק"ל יתווספו גם בית הסוכנות היהודית (שהוקמה בשנה לפני כן והחליפה את ההנהלה הציונית), בית קרן היסוד ובית הוועד הלאומי.
בשלב הבא הוקם אגף קרן היסוד. בטקס יריית אבן הפינה לאגף זה, ב-17 באוקטובר 1932, חול המועד סוכות תרצ"ג, נכחו ראשי עם ובכירי אנשי הרוח, המשוררים חיים נחמן ביאליק ושאול טשרניחובסקי. עוד נכחו בטקס: הביל"ויי מנשה מאירוביץ', חבר הנהלת הסוכנות עמנואל ניומן, חברת הוועד הלאומי הנרייטה סולד, יושבת ראש
ארגון נשות "הדסה" בארצות הברית רוז ג'ייקובס וכן פעילים מרכזיים של קרן היסוד ברחבי הארץ.
מנהל קרן היסוד לייב יפה אמר בראשית דבריו כי כל השנים הקימה קרן היסוד בתים לאחרים ועתה הגיעה העת שהקרן "תעשה לביתה". הוא לא הסתיר את גאוותו על כך שהקרן, שטרם הגיעה לגיל בר המצווה, הצליחה ליצור מנגנון לגביית "מס לאומי" כהגדרתו. יפה הרחיב את הדיבור על מפעליה הרבים של קרן היסוד בארץ, בעיר ובכפר,
בהתיישבות, בחיי הכלכלה, בחינוך ובתרבות. את נאומו סיים במילים אלה:
רק אבנים מספר אנחנו מניחים היום. אבל כולכם הנמצאים כאן, יחד עם אלפי עובדינו ועסקנינו ורבבות תורמינו בכל תפוצות ישראל, הנכם שותפים להנחת אבן פינה זו. תשמש האבן סמל לתקופה חדשה בעבודתנו ואות להתגברות ולהתחדשות. קרן היסוד תמשיך לקרוא מהבית הזה לעבודה בלתי פוסקת,
ליצירה ולבניין, אבן אחרי אבן, עד אשר יקום ויעמוד בית עמנו לעד.
עמנואלניומן,נציגהסוכנותהיהודית,דימהאתהביתהמוקםלתחנתרדיו,"אשרממנה ֵיצאויוםיוםגיציםלגולהוהם יגיעו לעסקנים בכל רחבי העולם שישאבו מהם כוחות להגביר את פעולתם למען ארץ ישראל". הוא איחל לארבעת המוסדות – קרן היסוד, קרן קימת, הסוכנות היהודית והוועד הלאומי - שיצעדו יד ביד לקראת השלמת הבניין הנאה
הזה בירושלים.
76
76


   76   77   78   79   80