Page 91 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 91

דיווח גרפי חובק עולם של הקק"ל – מ-1927
קרן קימת לישראל
קרן קימת לישראל (להלן: קק"ל) הוקמה על ידי הקונגרס הציוני החמישי בשנת 1901, עוד בתקופת כהונתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. היא הוותיקה בגופים של ההסתדרות הציונית העולמית, שנוסדה ב-1897.
את הקמתה יזם פרופ' צבי הרמן שפירא, מתמטיקאי מאוניברסיטת היידלברג שבגרמניה. הוא העלה את ההצעה בקונגרס הציוני הראשון בבזל, בקיץ 1897, אולם היא לא זכתה לאישור. פחות משנה לאחר מכן נפטר שפירא וב-1901, כאמור, היא אושרה. פרופ' שפירא היה גם מהראשונים שהציעו להקים אוניברסיטה יהודית בירושלים.
מטרתה הראשונית של הקרן הייתה לרכוש קרקעות שיהיו קניין עולם לעם ישראל, ושעליהן יתיישבו יהודים שיעלו לארץ. עד מהרה החלה הקרן לפעול, ומרכזה הראשון היה בקלן שבגרמניה. קרקעות ראשונות נרכשו בבן-שמן ובחדרה. סמוך לבן שמן ניטע גם כרם הזיתים הראשון, שקיבל את השם הסמלי "יער הרצל", זמן קצר לאחר מותו
של המנהיג הציוני.
89
   89   90   91   92   93