Page 93 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 93

הקופסה הכחולה בשני דגמים שלה
הקופסה היוותה לא רק כלי לאיסוף תרומות אלא הפכה לאמצעי חינוכי, והילדים ובני הנוער קיימו באמצעותה אירועים וטקסים הקשורים לשיבת עם ישראל לארצו ולהתיישבותו על אדמת הארץ.
"ספר הזהב" היה במשך עשרות שנים "ספר הכבוד" של התנועה הציונית, קהילות ישראל בעולם ואנשי היישוב והמדינה. הוגה הרעיון היה היו"ר הראשון של קק"ל יונה קרמינצקי, שהציע כי אנשים יתרמו סכומים משמעותיים על שם יקיריהם או על שם אנשים וגופים שהם רוצים לכבד, ובכך ייפתח אפיק חדש למימון פעולות קק"ל.
ההצלחה הייתה גדולה, ועדות לכך הם עשרות הכרכים של "ספר הזהב" הנמצאים בלשכה המרכזית של קק"ל בבית המוסדות הלאומיים. היו שנים ש"הרשמה בספר הזהב" נחשבה לאחד מאותות הכבוד הגבוהים ביותר בארץ ובעולם היהודי. מאגר השמות והמוסדות שנרשמו מהווה ארכיון ייחודי לתולדות עם ישראל וארץ ישראל מאז ראשית המאה ה-20. דוגמה בלתי שגרתית: יהדות בולגריה רשמה ב"ספר הזהב" את שליט ברית המועצות, סטלין, כהוקרה על הצבעת ארצו בעד תוכנית החלוקה של האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, שהביאה להקמת מדינת ישראל חצי שנה
לאחר מכן.
אפיק הסברתי חשוב של קק"ל במשך שנים, ועד ימינו אלה, הם הבולים. בולי קק"ל הקדימו את בולי המדינה וזכו לתפוצה גדולה: במהלך השנים הונפקו יותר מ-5,000 בולים ב-150 סדרות. נוהג מקובל במערכת החינוך של היישוב היהודי בטרם מדינה היה להדביק על תעודת הסיום השנתית של כל תלמיד בול קק"ל. הקרן הרבתה לפעול בבתי הספר ולשם כך הוקמה "מועצת המורים למען הקרן הקימת", שהביאה את דברה לאלפי כיתות וממשיכה לפעול
עד ימינו.
ערב קום המדינה הפכו בולי קק"ל לבולי דואר לכל דבר. הבריטים סגרו את שירותי הדואר שלהם ב-30 באפריל 1948. עד קום המדינה והופעת הבולים הישראליים הראשונים, ב-16 במאי 1948, מילאו את מקומם בולי קק"ל שהודפסה עליהם המילה "דואר". בולים אלה נרכשים כיום על ידי אספנים במחירים גבוהים.
במשך עשרות שונים שכן "חדר הרצל" – שחזור חדר העבודה המקורי של הרצל בווינה – באגף קרן קימת בבית המוסדות הלאומיים. עם הקמת מוזיאון הרצל בהר הרצל הוא הועבר בשלמותו לשם.
במהלך כל השנים מקדישה קק"ל מאמצים ואמצעים להגיע לקהלים רחבים ככל האפשר בעזרת חוברות, ספרים, כרזות, תמונות וסרטי קולנוע. היא פועלת בישראל ובעשרות מארצות העולם, שם היא ידועה בראשי התיבות שלה – .)JNF( Jewish National Fund
91
   91   92   93   94   95