Page 95 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 95

שתי כרזות של קרן היסוד. האחת מ-1949 שפורסמה במלאות שנה למדינת ישראל. האחרת – משנות השישים
וייצרה סרטים ארוכים וקצרים שזכו להצלחה. הבולט שבהם היה הסרט "לחיים חדשים", שהופק ב-1935 ועותקיו נשלחו בשלל שפות לעשרות מדינות בחמש יבשות. סרט זה תרם רבות גם לזמר העברי, שכן נכללו בו שלושה משיריו הראשונים של המשורר נתן אלתרמן, ללחניו של דניאל סמבורסקי, שהפכו ללהיטי ענק: "שיר העמק" ("באה מנוחה
ליגע"), "שיר בוקר" ("בהרים כבר השמש מלהטת") ו"שיר הכביש" ("הך פטיש עלה וצנח").
בינואר 1956 קיבלה הכנסת ללא מתנגדים את "חוק קרן היסוד", שהעניק לארגון הכרה לפי החוק הישראלי. עד אז הייתה הקרן – זכר לימי המנדט – רשומה באנגליה, וממועד זה ואילך הפכה לחברה ישראלית לכל דבר.
מאז ועד ימינו אלה קרן היסוד היא אחד המכשירים הכספיים שמחוץ למדינת ישראל שבאמצעותם עוזרת יהדות העולם למדינה - ובמיוחד לסוכנות היהודית. הקרן מקיימת מרכזים בעשרות מדינות ברחבי העולם, ויהודים טובים פותחים את ליבם ואת כיסם ותורמים סכומים קטנים וגדולים למען מבצעי עלייה, התיישבות ופיתוח במדינת ישראל.
חלק מהכספים מועברים למימון פעולות תרבות, חינוך והסברה ברחבי העולם היהודי. סכומים גדולים במיוחד נתרמו לקרן היסוד ערב מלחמת ששת הימים, כשישראל הועמדה בפני סיכונים רבים ולאחר הניצחון המזהיר במלחמה, כשנפתחה תקופה של פיתוח מזורז; וכן בעקבות מלחמת יום הכיפורים.
93
   93   94   95   96   97