Page 5 - ניהול שימור
P. 5
‫‪Nili Shchory Leah Shamir Shinan‬‬

‫‪Systematic Management‬‬
‫‪Of Conservation‬‬

‫‪Municipal Management Of Local Built Heritage‬‬

‫מו”ל‪ :‬ספריית יהודה דקל ‪ -‬מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל‬
‫עורך הסדרה‪ :‬דב אלון‬

‫צלם ראשי‪ :‬צחי אוסטרובסקי‬
‫עיצוב גרפי‪ :‬סטודיו ליידי מק ‪ -‬אורנה יזכירוביץ'‪ ,‬לאה כהן‬

‫עריכת לשון‪ :‬נירית איטינגון‬
‫הגהות‪ :‬יובל הלפרין‬
‫הפקה‪ :‬ניב עמיר‬

‫דפוס‪ :‬כריכיית מאירי בע”מ‬

‫נדפס בישראל תשע"ו‪2016-‬‬

‫דקל‪.‬‬ ‫שמורות למחברות ולספריית יהודה‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫©‬
‫על התצלומים שמורות לצלמים‪.‬‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫©‬

‫אין להעתיק או לתרגם שום קטע מספר זה בשום צורה או אמצעי ולכל מטרה שהיא בלי רשות‬
‫מפורשת בכתב מבעלי הזכויות‪.‬‬

‫ספריית יהודה דקל ‪ -‬מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל‪ ,‬מקווה ישראל מיקוד ‪5891000‬‬
‫טל‪www.idekel.co.il 03-5086602 .‬‬

‫‪4‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10