Page 6 - ניהול שימור
P. 6
‫שימור השימור‬

‫אמנות השימור הבינלאומיות הן הבסיס להסכמות בינלאומיות המשמשות עקרונות מנחים לשימור‬
‫בפועל‪ .‬זאת כדי לתת מענה אחיד לדפוסי השימור ולחוקיו ‪ -‬כמעין מחויבות בינלאומית מקצועית‬
‫המתגבשת בתוך תרבויות‪ ,‬זהויות‪ ,‬מסורות וידע מצטבר‪ .‬לא בכדי פותח פרק זה את ספרן זה של שחורי‬

‫ושמיר שנאן‪.‬‬
‫השימור בישראל הוא תולדה של כוחות "רעננים" שהתעוררו מאוחר יחסית‪ .‬הוא "נולד" בתהליך‬
‫"דגירה" שהביא לכך שהנושא עלה במישורים הציבוריים‪ ,‬הממלכתיים והפרלמנטריים‪ .‬כוחות‬
‫אלה הביאו בשנת ‪ 1984‬להחלטה להקים גוף מיוחד שיעסוק בנושא זה‪ ,‬קרי "מועצה לשימור אתרי‬

‫מורשת בישראל"‪.‬‬
‫יצוין שבטרם נוסד גוף השימור הזה‪ ,‬בעשרות השנים שקדמו להקמת מועצה לשימור אתרי מורשת‬
‫בישראל‪" ,‬זכינו" לשנים של הרס מאסיבי של מבנים ומתחמים‪ .‬כדי להתגבר על מצב עגום זה צריך היה‬
‫לבצע מהלכים כבדי משקל‪ ,‬ובהם הגברת המודעות לשימור‪ ,‬מאבקים ציבוריים ובהמשך חקיקה‪ .‬אלה‬

‫ועוד היו בבסיס היערכות הכוחות השונים להטמעת השימור בארץ‪.‬‬
‫ברבות השנים‪ ,‬עם "הצפתו" של השימור במסגרת סדר היום הציבורי‪ ,‬הותוותה דרך ראשונית לייצור‬
‫שיח מקצועי שיבטיח שבתוך תנופת הבנייה והפיתוח‪ ,‬שישראל מתאפיינת בהן באופן מיוחד‪ ,‬תתקיים‬
‫חשיבה המביאה בחשבון את הקיים על רבדיו ותקופותיו‪ ,‬על סגנונות ותהליכים היסטוריים חברתיים‬
‫שהם בבסיס דמותה של מדינת ישראל ההולכת ונבנית‪ .‬שיח זה מייצר הבנה וגשר בין שני "קצוות"‬

‫לכאורה ‪ -‬שימור מול פיתוח‪.‬‬
‫המועצה פועלת בשלוש זרועות מקבילות החוברות יחדיו לכלל פעולה המציפה את השימור אל ראש‬
‫סדר היום‪ )1( :‬הזרוע הציבורית‪ ,‬ובה נאמני השימור‪ ,‬חברי העמותה ומוסדותיה ותכנית הפעילות השנתית‬
‫המתפרסמת מדי שנה; (‪ )2‬הזרוע הפיזית‪ ,‬שעיקרה שימור בר‪-‬קיימא‪ ,‬ייזום תכניות‪ ,‬פעולות משפטיות‬
‫ונוכחות מוגברת ומשפיעה במוסדות התכנון; (‪ )3‬זרוע החינוך והנחלת המורשת‪ ,‬הפועלת באמצעות‬
‫עשרות אתרי הביקור האותנטיים‪ ,‬הכשרת צוותי חינוך והדרכה‪ ,‬הפעלת אתרים ועידוד הביקורים באתרי‬
‫המורשת‪ .‬שלוש זרועות אלה מהוות מעין מנוף המסייע בניהול השימור ובהתחזקותו לאורך השנים‪.‬‬
‫בד בבד‪ ,‬הרשויות השונות‪ ,‬ובכללן הרשויות המקומיות‪ ,‬אחראיות לדאוג לכך שבמסגרת התכנון הכולל‪,‬‬
‫ההתחדשות והפיתוח יינתן ביטוי לשימור‪ .‬זאת באמצעות הגברת המודעות‪ ,‬הטמעת השימור בתב"עות‬
‫ובתכניות האב‪ ,‬הכנת רשימות סקר מבנים מוכרזים לשימור (התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה)‬

‫ושילובן בכל תכנית הנידונה בוועדות התכנון והבנייה המקומיות‪ ,‬המרחביות והמחוזיות‪.‬‬
‫לא בכדי ספר זה ׂשם במרכזו את ניהול השימור ברשות המקומית‪ .‬הספר ניהול מערכתי של השימור ‪-‬‬
‫שימור המורשת הבנויה ברשות המקומית‪ ,‬חיבורן של ד"ר נילי שחורי וד"ר לאה שמיר שנאן‪ ,‬מציב‬
‫קווי פעולה מקצועיים לקיום השימור ולהבטחתו‪ ,‬כמהלך פיזי ראשוני במסגרת האחריות לתחזוקתו‬

‫לאורך הדורות‪.‬‬
‫הספר יוצא לאור במסגרת מפעל הספרייה ע"ש יהודה דקל‪ ,‬שהיה עד לכתו מאתנו יו"ר ומייסד "מועצה‬
‫לשימור אתרי מורשת בישראל"‪ ,‬ובאדיבותה הרבה של משפחת דקל ‪ -‬למען החיזוק‪ ,‬ההטמעה‪ ,‬הלימוד‬

‫והנחלת עולם השימור על גווניו והיבטיו לציבור הרחב ולמובילי השימור בישראל‪.‬‬

‫עמרי שלמון‬
‫מנכ"ל‬

‫‪5‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11